ΛΑΜΠΑ 10W (38mm) 12V TRIFA

ΛΑΜΠΑ 10W (43mm) 12V TRIFA

ΛΑΜΠΑ 10W (30mm) 12V TRIFA

ΛΑΜΠΑ 15W (43mm) 12V TRIFA

ΛΑΜΠΑ 21W (44mm) 12V TRIFA

ΛΑΜΠΑ 3W (31mm) 12V NARVA

ΛΑΜΠΑ C5W (38mm) 12V TRIFA

1655

ΛΑΜΠΑ Η1 12V 55W TRIFA

ΛΑΜΠΑ Η10 12V 45W VOSLA 9145

ΛΑΜΠΑ H10W 12V NARVA

ΛΑΜΠΑ H11 12V 55W VOSLA

ΛΑΜΠΑ H21W 12V TRIFA