ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA A13
40Ah 330A(EN)
ΔΕΞΙΑ (ΨΙΛΟΙ ΠΟΛΟΙ+ΠΑΤΟΥΡΑ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 187 127 227

ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA A14
40Ah 330A(EN) ΔΕΞΙΑ (ΨΙΛΟΙ ΠΟΛΟΙ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 187 127 227

ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA B32
45Ah 330A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 238 129 227

ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA C22
52Ah 470A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 207 175 190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA D24
60Ah 540A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 242 175 190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA E11
74Ah 680A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 278 175 190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ETS
50Ah 450A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 207 175 190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ETS
62Ah 540A(EN) ΔΕΞΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Μ Χ Π Χ Υ) : 242 175 190